Over ons

Even voorstellen

Wij zijn als zelfstandige docenten in het muziekonderwijs verenigd in Ondernemersvereniging Muziekschool Veluwezoom. In deze samenwerkingsvorm zijn wij al sinds 1999 georganiseerd. Dit samenwerkingsverband heeft een duidelijke meerwaarde voor de ondernemers zelf en voor de klanten (lees: leerlingen muziekonderwijs). Door de plek, die wij in de lokale gemeenschap innemen, vertegenwoordigen wij een groot deel van de (amateur) muziekeducatie in de gemeenten van de Veluwezoom.

Historie

In 1970, toen Dieren en de omliggende dorpen flink gingen uitbreiden en er veel gezinnen kwamen wonen in de regio, was de tijd rijp om een muziekschool op te richten. Zo ontstond de “Streekmuziekschool ZuidOost Veluwe”. De gemeenten Rheden, Brummen, Doesburg en Rozendaal waren subsidiegevers. In 1999 hebben de betrokken gemeenten deze muziekschool geprivatiseerd. Daarbij werd de naam omgedoopt tot “Musica Allegra” en veranderde de organisatiestructuur. De gemeenten subsidieerden daarin nog de HaFa-lessen, korte cursussen, de ensembles en de algemene muzieklessen (AMV) op de basisscholen. Docenten die deze AMV lessen verzorgden, kwamen in dienst bij de Stichting Musica Allegra. Docenten die instrumentale en vocale lessen verzorgden werden bij deze privatisering in 1999 zelfstandig ondernemer. Zij verenigden zich in Ondernemersvereniging Allegra (OA) en verzorgen sindsdien als (deels) zzp’er hun eigen lespraktijk. De lesruimte huren zij sinds sept 2019 bij Cultuurbedrijf RIQQ (de Bundel) en de Oase in Dieren.

Onze doelgroep

Als musicus en docent is elk lid van de OV Muziekschool Veluwezoom dé professional bij uitstek voor iedere inwoner van de gemeenten van de Veluwezoom die actief muziek wil beoefenen en daarin lessen wil volgen. Instrumentale en vocale lessen voor kinderen vanaf heel jong (6 maanden), de jeugd tot en met volwassenen in alle leeftijdscategorieën zijn daarbij onze specialiteit. In alle (meer dan 50!) jaren dat wij al bestaan weten inwoners, scholen, muziekgroepen en plaatselijke podia ons steeds weer te vinden. Naast reguliere lessen bieden we ook muziekcursussen aan die op specifieke doelgroepen zijn gericht en wordt er steeds nieuw aanbod ontwikkeld. Scholen, podia en muziekverenigingen werkten in diverse projecten met ons samen en deze samenwerking is in de afgelopen jaren steeds meer geïntensiveerd. Daarbij zijn “muziekeducatie voor iedereen” de sleutelwoorden.

PR en Communicatie

Vaak weten de mensen ons zelf al te vinden, omdat bijv. een kennis of familielid al les heeft bij een van onze docenten. Maar dat is uiteraard niet voldoende. Via internet (website, Facebook, YouTube) vergroten wij onze bekendheid en professionaliteit en bereiken daarmee meer mensen en nieuwe doelgroepen. Uiteraard wordt ons aanbod via posters, flyers en krant gepresenteerd. Maar de beste zichtbaarheid uit zich in onze presentaties: tijdens de jaarlijkse Open Dag; optredens van de leerlingen, ensembles en bands op open avonden en op verschillende podia in de regio (de Bundel, Theothorne, Orangerie, kerken, club- en buurthuizen, verzorgingstehuizen). Daar kan het publiek de passie, het enthousiasme en het speelplezier aan den lijve ervaren. Door actief op mensen, organisaties en bedrijven af te stappen creëren we een netwerk waarin we kunnen participeren in bestaande projecten of waardoor en nieuwe initiatieven ontstaan.

Onze producten

Instrumentale en vocale lessen door vakkundige docenten aan individuen en groepen. In vrijwel alle stijlen van klassiek tot pop.

Opleiden van leerlingen van muziekverenigingen in de gemeenten van de Veluwezoom volgens een door de overheid vastgesteld raamleerplan en examinering. Daarmee is Musica Allegra een rijkserkende instelling.

Cursussen en Workshops: voor specifieke doelgroepen is er een aanbod dat varieert van een dag- of avondworkshop tot een cursus van een aantal lessen. Deze worden zowel in onze eigen aula en leslokalen als op locatie (bijv. BSO) gegeven. Dit aanbod breidt zich steeds uit, al naar gelang de vraag vanuit de verschillende partijen (de markt). Voorbeelden zijn de cursus “Muziek en Beweging” voor kinderen vanaf 1 jaar en Liedbegeleiding Gitaar voor volwassenen.

Muziekprojecten voor basisscholen, de kinderopvang en naschoolse opvang: variërend van korte workshops tot jaarcursus muziek voor groep 1 t/m 8; inspirerende workshops en deskundigheidsbevordering voor teams in het onderwijs, uitgevoerd door vakdocenten op de basisscholen in de gehele regio.

Ensemble Coaching: nu is dat vast onderdeel van ons amateuronderwijs en gekoppeld aan de instrumentale lessen. Ook reeds bestaande ensembles en bandjes kunnen door één van onze docenten worden gecoached.

Deelname in en ontwikkeling van (muziek)projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Presentaties tijdens concerten, festiviteiten en manifestaties op cultuurgebied, zowel door de amateurs al door de docenten (profs).