Versoepeling maatregelen COVID-19

De overheidsmaatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zijn inmiddels versoepeld. Vanaf 19 mei 2021 mogen er weer fysieke 1-op-1 lessen gegeven worden. Vrijwel alle docenten hebben de lessen weer hervat. Wel zijn de gangbare preventiemaatregelen als afstand houden, mondkapjes en hygiëne nog steeds van kracht.

Uiteraard kunnen in overleg met de docent zo nodig de lessen nog steeds online gegeven worden.